Amdanom ni

Parhau yr hanes o gynnig gwasanaeth arbennig

Symudodd Pryderi Gruffydd i Lundain dros 25 mlynedd yn ôl ar drywydd ei freuddwyd i fod yn ddylunydd papur newydd, ond daeth yn ôl i Gymru dros 10 mlynedd yn ôl fel y gallai ei bedair merch fynd i ysgol Gymraeg. Deilliodd ei ddyhead i redeg cwmni yng Ngogledd Cymru o’i wreiddiau yn y gymuned ffermio.

Cafodd Lizzie Gruffydd ei magu ar feithrinfa blanhigion, Hooksgreen Herbs, lle mae ei thad a’i brawd yn tyfu perlysiau, mae ei modryb yn berchen ar berllannau ac roedd ei thaid yn berchen ar fferm laeth Quinney yn y 1960au. Mae teulu Pryderi yn berchen ar ffermydd ym Mhenllŷn lle mae ei frawd yng nghyfraith newydd ddechrau godro defaid. Y tu allan i’r gwaith, maent yn cludo eu merched o un lle i’r llall ac yn mynd a’u tri ci bywiog am dro hir ym mynyddoedd Cymru.

Sefydlodd Keith Williams a Phil Tebbutt Clwyd Agri a’i redeg am 38 o flynyddoedd cyn penderfynu ymddeol yn 2017. Mae Keith yn dal i gynnal diddordeb brwd yn y busnes ac yn gweithio’n rhan amser gyda Pryderi a’r gweithdy.

Mae Mark Chadderton wedi gweithio i Clwyd Agri am 17 mlynedd ac mae ganddo rôl weithredol yn y cwmni ym mhob maes, yn enwedig trefnu’r adran ddarnau a’r gwaith gwasanaethu, a chadw trefn ar waith papur y swyddfa. Mae Dewi Jones hefyd wedi ymuno a’r tîm gan fod yn gyfrifol am yr adran ddarnau a’r siop.
Pryderi, George Oare a Clwyd Jones yw’r tîm gwerthu, gyda Pryderi a George yn canolbwyntio ar yr ochr amaeth ac UTV - ynghyd a Gareth (pan nad yw yn y gweithdy neu ar fferm ! ) a Clwyd Jones yn canolbwyntio ar y trelars Nugent, ac ar yr adran gofal tȋr.

Mae Richard, Helen, Mike, Tim, Chris, Sam a Dean yn parhau i weithio’n ddiflino i wasanaethu, cynnal a chadw a thrwsio’r holl beiriannau a ddaw i mewn i’r gweithdy, neu ar ffermydd cyfagos - yn dangos yn feunyddiol yr ethos o gynnig gwasanaeth sy’n sylfaenol i’r busnes.

Yn sylfaen i hyn i gyd, mae Lizzie yn cadw llygad manwl ar bethau ac yn rheoli’r agweddau ariannol.