Amdanom ni

Parhau yr hanes o gynnig gwasanaeth arbennig

Symudodd Pryderi Gruffydd i Lundain dros 25 mlynedd yn ôl ar drywydd ei freuddwyd i fod yn ddylunydd papur newydd, ond daeth yn ôl i Gymru saith mlynedd yn ôl fel y gall ei bedair merch fynd i Ysgol Gymraeg. Deilliodd ei ddyhead i redeg cwmni yng Ngogledd Cymru o’i wreiddiau yn y gymuned ffermio.

Cafodd Lizzie Gruffydd ei magu ar feithrinfa blanhigion, Hooksgreen Herbs, lle mae ei thad a’i brawd yn tyfu perlysiau, mae ei modryb yn berchen ar berllannau ac roedd ei thaid yn berchen ar fferm laeth Quinney yn y 1960au. Mae teulu Pryderi yn berchen ar ffermydd ym Mhenllŷn lle mae ei frawd yng nghyfraith newydd ddechrau godro defaid. Y tu allan i’r gwaith, maent yn cludo eu merched o un lle i’r llall ac yn mynd a’u dau gi bywiog am dro hir ym mynyddoedd Cymru.

Sefydlodd Keith Williams a Phil Tebbutt Clwyd Agri a’i redeg am 38 o flynyddoedd cyn penderfynu ymddeol yn 2017. Mae Keith yn dal i gynnal diddordeb brwd yn y busnes ac yn gweithio’n rhan amser gyda Pryderi a’r gweithdy. Mae Phil yn gweithio’n rhan amser yn ystod y tymor torri gwair gyda Helen yn y gweithdy, ac yn helpu Pryderi ar yr ochr werthu.

Mae Mark Chadderton wedi gweithio i Clwyd Agri am 16 mlynedd, gan ddechrau fel dyn y storfa a gweithio’i hun i fyny’r ysgol i fod yn rheolwr cyffredinol. Mae gan Mark rôl weithredol yn y cwmni ym mhob maes, gan weithio yn y storfa yn ôl yr angen, a chadw trefn ar waith papur y swyddfa.

Mae George Oare yn edrych ar ôl y storfa ac yn prynu ar gyfer y cwmni, gan weithio’n agos â Pryderi. Y tu allan i’r gwaith, mae i’w ganfod ar ei fferm ei hun gyda’i ddefaid ar ochr mynydd yn perffeithio’i sgiliau er mwyn eu trosglwyddo i’r busnes! Mae Clwyd Jones hefyd wedi ymuno â ni’n rhan amser yn ddiweddar, i ganolbwyntio ar y trelars Nugent, ac ar yr adran gofal tȋr.

Mae Richard, Helen ac Chris yn parhau i weithio’n ddiflino i wasanaethu, cynnal a chadw a thrwsio’r holl beiriannau a ddaw i mewn i’r gweithdy, neu ar ffermydd cyfagos - yn dangos yn feunyddiol yr ethos o gynnig gwasanaeth sy’n sylfaenol i’r busnes.