COVID 19 Neges Pwysig

Gwelwch ein neges diweddaraf ynglyn a hyn yn yr adran Newyddion a Chynigion.

Beth yw Clwyd Agricultural?

Mae Clwyd Agricultural Ltd yn fusnes teulu bychan a sefydlwyd ym 1980 i wasanaethu cymuned ffermio Gogledd Cymru. Daeth ein cwsmeriaid cyntaf atom ni i brynu partiau ac i wasanaethu eu peiriannau yn ein safle gwreiddiol yn Neuadd Henfryn, Dyserth.

Fe symudon ni i’r safle presennol yn Adeiladau Terfyn, Dyserth, er mwyn ehangu ein portffolio i gynnwys offer gofal tir. Yna, yn 2008, fe ehangon ni ymhellach, gan ennill delwriaeth Gogledd Cymru ar gyfer ATVs Polaris, sydd wedi dod yn boblogaidd iawn.

Yn 2017, gwerthodd sylfaenwyr y cwmni’r busnes i Pryderi a Lizzie Gruffydd, sy’n cynnal yr un delfrydau teulu ac angerdd am y gymuned ffermio yng Ngogledd Cymru.

Yn y 38 mlynedd ers sefydlu’r cwmni, mae wedi gweld sawl newid. Ond un peth sydd wedi parhau yn gyson yw ein brwdfrydedd dros gadw ein cwsmeriaid yn hapus, gan gyflenwi a gwasanaethu peiriannau amaethyddol o bob math a model. Gall ein tîm bach ac ymroddedig o staff ddiwallu ar gyfer pob angen amaethyddol, p’un a ydych chi’n gofalu am ardd fechan neu ystâd 1,000 o erwau.

darllen mwy

Tractorau

tractorau o ansawdd, gwasanaeth o ansawdd
image

Ni yw deliwr penodedig yr ardal ar gyfer y brand SDF, yn cynnwys Same, Deutz-Fahr a Lamborghini – gan barhau perthynas Clwyd Agri ‘efo brand SDF sy’n estyn yn ôl dros 35 mlynedd.

dysgu mwy

UTV & ATV

UTV & ATV o ansawdd, gwasanaeth o ansawdd
image

Ni yw deliwr penodedig yr ardal ar gyfer Polaris, y brand blaenllaw o beiriannau UTV ac ATV - perthynas sy’n estyn yn ôl dros ddeng mlynedd.

dysgu mwy

Trelars

Trelars o ansawdd, gwasanaeth o ansawdd
image

Ni yw deliwr penodedig Nugent ar gyfer Gogledd Cymru - mae ganddom ystod eang o drelars mewn stoc, a rydym hefyd yn medru cyflenwi cynnyrch araill gan Nugent Engineering.

dysgu mwy

Peiriannau

peiriannau o ansawdd, gwasanaeth o ansawdd
peiriannau

Ni yw deliwr penodedig yr ardal ar gyfer Vicon. Rydym hefyd yn medru cyflenwi peiriannau gan nifer fawr o wneuthurwyr eraill.

Dysgu MWY

Gofal tir

ystod eang o beiriannau torri gwair
image

Ers mwy na 15 mlynedd, mae Clwyd Agricultural wedi bod yn ddeliwr awdurdodedig ar gyfer y brandiau gofal tir gorau, gan gynnwys Stiga, Mountfield, Westwood ac Echo.

dysgu mwy

Partiau

Partiau di-ri i fodloni’ch gofynion chi!
image

Ar ôl bron i 40 mlynedd yn y busnes, mae gennym ni stoc enfawr o bartiau sbâr, dros 50,000, sy’n cynnwys dros 6,000 o rifau partiau unigol.

Dysgu mwy

Parhau’r traddodiad o gynnig gwasanaeth arbennig.