Gweithdy

WEDI TORRI? PEIDIWCH Â PHOENI

Rydym ni’n fusnes teuluol gyda hanes hir ac yn delio mewn tractorau Deutz-Fahr a Same yng Ngogledd-ddwyrain Cymru ers 2018. Rydym ni’n gwerthu, yn gwasanaethu ac yn cynnig partiau sbâr ar gyfer y gymuned ffermio yn Sir y Fflint/Sir Ddinbych ac ardaloedd cyfagos

Rydym ni hefyd yn cynnig gwasanaethau garej gan gynnwys gwasanaethu, cynnal a chadw a thrwsio ar gyfer amrywiaeth eang o gerbydau masnachol a modur.

Rydym ni mewn lle gwych i gynnig gwasanaeth yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Wrecsam a’r Wirral.

Gall Clwyd Agricultural ddelio ag atgyweiriadau, bach a mawr. Mae ein staff profiadol a chymwys wedi’u hyfforddi i’r safonau uchaf posibl ac mae ein gweithdy cynhwysfawr a’r cerbydau gwasanaethu yn golygu ein bod ni’n gallu diwallu ar gyfer unrhyw beth, o drwsio peiriannau torri gwair domestig i gyfnewid injan neu flwch gêr cyfan.

Rydym ni’n stocio llawer o bartiau ac mae gennym ni hefyd gyfleusterau i drwsio neu greu pibellau hydrolig newydd gan ddefnyddio ein stoc sylweddol o bibellau a gwahanol ffitiadau.

Gallwn wasanaethu a thrwsio ar y safle, neu yn eich lleoliad penodol chi. Fe allwn ni hefyd gasglu a dosbarthu o’ch lleoliad neu i’ch lleoliad. Fel arall, mae croeso i chi adael offer neu beiriannau gyda ni, maen nhw mewn dwylo diogel.