Beth yw Clwyd Agricultural?

Mae Clwyd Agricultural Ltd yn fusnes teulu bychan a sefydlwyd ym 1980 i wasanaethu cymuned ffermio Gogledd Cymru. Daeth ein cwsmeriaid cyntaf atom ni i brynu partiau ac i wasanaethu eu peiriannau yn ein safle gwreiddiol yn Neuadd Henfryn, Dyserth.

Fe symudon ni i’r safle presennol yn Adeiladau Terfyn, Dyserth, er mwyn ehangu ein portffolio i gynnwys offer gofal tir. Yna, yn 2008, fe ehangon ni ymhellach, gan ennill delwriaeth Gogledd Cymru ar gyfer ATVs Polaris, sydd wedi dod yn boblogaidd iawn.

Yn 2017, gwerthodd sylfaenwyr y cwmni’r busnes i Pryderi a Lizzie Gruffydd, sy’n cynnal yr un delfrydau teulu ac angerdd am y gymuned ffermio yng Ngogledd Cymru.

Yn y 38 mlynedd ers sefydlu’r cwmni, mae wedi gweld sawl newid. Ond un peth sydd wedi parhau yn gyson yw ein brwdfrydedd dros gadw ein cwsmeriaid yn hapus, gan gyflenwi a gwasanaethu peiriannau amaethyddol o bob math a model. Gall ein tîm bach ac ymroddedig o staff ddiwallu ar gyfer pob angen amaethyddol, p’un a ydych chi’n gofalu am ardd fechan neu ystâd 1,000 o erwau.

darllen mwy

Peiriannaupeiriannau o ansawdd, gwasanaeth o ansawdd

image

Mae Clwyd Agricultural Ltd wedi bod yn cyflenwi peiriannau newydd ac ail-law o’r safon uchaf ers dros dri degawd. Mae’r holl beiriannau newydd yn dod wedi’u hadeiladu’n llawn ac yn barod i’w defnyddio gyda gwarant gweithgynhyrchwr a chyfarwyddiadau priodol.

Dysgu mwy

Gofal tirystod eang o beiriannau torri gwair

image

Ers mwy na 15 mlynedd, mae Clwyd Agricultural wedi bod yn ddeliwr awdurdodedig ar gyfer y brandiau gofal tir gorau, gan gynnwys Stiga, Mountfield, Countax, Westwood ac Echo.

Dysgu mwy

PartiauPartiau di-ri i fodloni’ch gofynion chi!

image

Ar ôl bron i 40 mlynedd yn y busnes, mae gennym ni stoc enfawr o bartiau sbâr, dros 50,000, sy’n cynnwys dros 6,000 o rifau partiau unigol.

Dysgu mwy

WEDI TORRI? PEIDIWCH Â PHOENI!

Rydym ni’n fusnes teuluol gyda hanes hir ac yn ddelwyr tractorau Deutz-Fahr a Same yng Ngogledd-ddwyrain Cymru ers 2018. Rydym ni’n gwerthu, yn gwasanaethu ac yn cynnig partiau sbâr ar gyfer y gymuned ffermio yn Sir y Fflint/Sir Ddinbych ac ardaloedd cyfagos.