Newyddion & Cynigion

Y NEWYDDION A’R CYNIGION DIWEDDARAF

21/05/20


Oriau agor ar fore Sadwrn o 9-12 yn ail-gychwyn dydd Sadwrn yma

Rydym yn falch o ddweud bod ein oriau agor ar fore Sadwrn o 9-12 yn ail-gychwyn dydd Sadwrn yma 23ain. Mau’r mesurau presenol sy’n ymwneud a Covid-19 yn parhau am y tro. Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth.

31/03/20


COVID-19 Neges i’n cwsmeriaid

Erbyn hyn, mae’r sefyllfa ynghlwm ac arafu lledaeniad y feirws COVID-19 yn fwyfwy clîr, ac yn dilyn ein neges yr wythnos diwethaf, hoffem hysbysu’n cwsmeriaid o’r newid canlynol:

 • Mae Clwyd Agricultural ar agor, a rydym yn parhau i gynnig gwasanaeth hanfodol i gynnal a chadw a trwsio offer ein cwsmeriaid yn y gweithdy ar ein safle. Ond, yn anffodus, hyd nes bydd y sefyllfa yn newid, ni fyddwn yn medru gwneud gwaith ar safle y cwsmer.
 • Mae ein ystafell arddangos a’n siop yn parhau ar gau i ‘gerdded fewn’ ond mae darnau a gwasanaeth trwsio pipellau hydraulic yn parhau i fod ar gael - lle mae’n bosib, ffoniwch o flaen llaw i gadarnhau eich gofynion.
 • Medrwn drwsio eich peiriant ar ein safle gan wneud trefniadau o flaen llaw. Bydd cwsmerieiad yn gyfrifol am ddod a’u peiriant atom, ac am benderfynu for eu taith / gwaith yn hanfodol.
 • Bydd rhaid sicrhau gofynion pellter cymdeithasol ynghyd a mesurau glanweithdra ychwanegol yn ystod eich ymweliad â’n safle.
 • Talwch sylw at unrgyw arwyddion newydd ar y safle os gwelwch yn dda.
 • Os ydych angen archwylio peiriant sydd mewn stoc cyn prynu, bydd rhaid trefnu hyn o flaen llaw a thalu sylw i’r gofynion uchod.
 • Rydym yn gofyn yn gwrtais na ddylai unrhyw berson sydd yn dioddef (neu unrhyw berson sydd yn dod o gartref ble mae aelod teulu yn dioddef) o unrhyw un o symptomau y Coronavirus ein galw i wneud gwaith na throi fynnu i’n safle.
 • Bydd unrhyw ddiweddariad ynglyn a’n sefyllfa gwaith yn cael ei hysbysu ar ein gwefan a’n tudalen Facebook.

Rydym yn gobeithio fod hyn yn eich sicrhau fod Clwyd Agricultural yn parhau i gynnig y cymorth a’r gwasanaeth mae eich busnes ei angen (hyd y gallwn), a diolchwn i chi am eich cydweithrediad yn ystod yr adeg anodd iawn yma.

Arhoswch yn Ddiogel – Gwarchodwch y Gwasanaeth Iechyd – Arbedwch Fywydau

21/02/20


Mae gan Polaris gynnig arbennig hyd at ddiwedd Mawrth sy’n uwchraddio y Polaris Sportsman 570 am ddim!

Mae hwn yn becyn gwych, i beiriant sydd yn barod wedi ei brisio yn gystadleuol. Os ydych yn barod yn cysidro prynu ATV – rhowch ganiad i ni er mwyn manteisio ar y cyfle yma.

Cliciwch isod am fwy o fanylion:
www.polaris-clwydagri.co.uk/atv-ranger/sportsman/sportsman-570-eps/

Clwyd Agri Polaris Offer

29/01/20


Newid i’n gwefan – Rydym wedi gwneud newidiadau i’n gwefan, gan roi gwell gwelededd i bob adran werthu a’u cynhyrchion penodol – mae hwn yn waith ar fynd, ac felly byddwn yn ychwanegu i’r cynnwys yn ystod yr wythnosau nesaf, gan gynnwys diweddaru yr adran hon o Newyddion a Chynigion yn rheolaidd. Cadwch olwg bob yn hyn a hyn i’n cadw ar flaenau’n traed! Gan mai Cymru Cymraeg yw nifer fawr o’n cwsmeriaid, rydym yn credu’n gryf y dylsai gymaint a phosib o gynnwys y wefan fod yn ddwyieithog ac mae hyn yn parhau.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn hoffi’r datblygiadau diweddaraf, ac wrth gwrs byddem yn falch o gael unrhyw adborth sydd ganddoch!

09/08/19


Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn ddeliwr trelars Nugent, ac yn stocio ystod eang o drelars o sawl maint. Mae’r rhain ar hyn o bryd yn cynnwys trelars fflat gydag ochrau, trelars cludo anifeiliaid byw, trelars cludo peiriannau, trelars bach at defnydd cyffredinol a threlars ‘quad’. Byddwn hefyd yn stocio trelars tipio, a threlars ceffylau yn y dyfodol agos, yn ogystal ag offer Nugent Engineering ar gyfer ymdrîn â byrnau mawr.

 • 090819-news-nugent-1
 • 090819-news-nugent-2

17/05/19


Cafodd Pryderi a Lizzie ymweliad gwerth chweil a ffatri SDF i gael gweld eu harcheb tractorau yn cael ei yrru ‘mlaen. Cafwyd taith o’r safle gynhyrchu 5km o hyd, a chael profi lletygarwch arbennig yr Eidalwyr! Agorwyd amgueddfa newydd SAME ym mis Tachwedd 2018, ac roedd cael ymweld a hon yn rhan bwysig o’r daith, er mwyn cael cyfle i ddysgu llawer am hanes y brand.

 • 170519-news
 • 170519-news-2
 • 170519-news-2-lrg
 • 170519-news-4
 • 170519-news-5


14/02/19


Rydym ni wedi trefnu ein lle yn Sioe Amaethyddol Caerwys http://www.caerwys-show.org.uk/ felly dewch i’n gweld ni ddydd Sadwrn 8 Mehefin 2019 a’n helpu i ddathlu pen-blwydd y sioe yn 40!

11/02/19


Mae tractor Same yn ôl yn iard Clwyd Agri ar ôl bod yn absennol am ychydig flynyddoedd. Mae’r tîm yn gweithio’n galed i gael y tractor yn barod i ddangos i gwsmeriaid posibl.

08/02/2019


Mae Clwyd Agri bellach yn ddelwyr Vicon ac yn stocio amrywiaeth eang gan gynnwys peiriannau nyddu (spinners), peiriannau cribo (rakes) a thenynnau. Mae gennym ni hefyd gasgliad o beiriannau torri gwair Vicon.

01/02/2019


Fel delwyr Kellfri, rydym ni’n falch o gael arddangos eu llyfryn gwybodaeth newydd a hyrwyddo eu casgliad gwych o gynhyrchion ar gyfer ceffylau a choedwigaeth.